Районна газета

Районні програми

ОНОВЛЕНО: 10.01.2019

 

Перелік чинних районних програм по галузях,

 фінансування яких буде здійснюватися  у 2019 році та наступних 2020-2021 програмних роках відповідно до ПРОГРАМИ економічного і соціального розвитку Недригайлівського району на 2019-2021 роки

 

 

1

2

3

5


з/п

Назва програми

Термін реалізації,

(початок/
закінчення)

Очікуваний результат

реалізації програми

11

Програма розвитку сільських територій Недригайлівського району на період до 2020 року

2017-2020 роки

Підвищення рівня добробуту і якості життя мешканців сільських територій, зменшення диференціації рівнів життя міських і сільських громад, розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури в сільській місцевості, збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності, поліпшення демографічної ситуації, розвиток соціальної сфери села, створення сприятливих умов для розвитку зеленого туризму, організація дозвілля сільського населення.

2

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Недригайлівському районі  на 2017-2020 роки 

2017-2020 роки

Збільшення:

- кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва, на 10 тис. наявного населення до 224;

- чисельності працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва  до 1600 ;

питомої ваги реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів малого і середнього підприємництва до обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по району до 20%;

- надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва до 22%;

- кількості створених нових робочих місць суб’єктами малого і середнього підприємництва д 220 осіб.

3

Районна програма «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період 2017-2021 роки, затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 27.02.2017 року

2017-2021

Недопущення випадків материнської смертності, зниження рівня анемій у вагітних на 45%, зниження рівня малюкової смертності на 20%, зниження рівня підліткової вагітності на 20%, інше

4

Районна програма діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в районі «Антигепатит» на 2018-2023 роки (рішення сесії Недригайлівської районної ради від 23.03.2018 року)

2018-2023 роки

Зниження захворюваності населення району вірусними гепатитами В і С, раннє їх виявлення та лікування, профілактики інфікування та попередження розвитку у хворих цирозу печінки і первинної епатоцелюлярної карциноми.

5

«Програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в Недригайлівському районі на 2018-2022 роки» (рішення сесії Недригайлівської районної ради від 29.05.2018)

2018-2022 роки

Забезпечення функціонування системи лікування невідкладних станів, які загрожують життю пацієнтів із хворобами системи кровообігу, зниження показників інвалідності та смертності від їх ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя пацієнтів; підвищення доступності та збільшення кількості кардіохірургічних втручань хворим серцево–судинні захворювання, в тому числі гостру серцево-судинну патологію; розширення реперфузійних методів лікування гострого коронарного синдрому; застосування сучасних медичних технологій, підвищення ефективності невідкладного, реабілітаційного та відновного лікування серцево-судинних захворювання, у тому числі після гострих серцево-судинних станів.

6

Районна  програма підтримки Недригайлівської районної громадської   організації ветеранів по соціальному захисту  ветеранів війни та праці на період 2016-2020 років затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 22.120.2015 року

2016-2020

роки

Надання матеріальної підтримки інвалідам, та ветеранам, забезпечення фінансових потреб громадської організацій інвалідів, поліпшення інформованості інвалідів про установи соціального спрямування

7

Районна програма  підтримки Недригайлівської районної спілки ветеранів Афганістану по соціальному захисту ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав на період 2016-2020 років затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 22.12.2015 року

2016-2020

роки

Посилення соціального захисту та соціальної підтримки сімей загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан

8

Районна  програма  підтримки Недригайлівської районної громадської організації інвалідів по соціальному захисту інвалідів  на період   2016-2020 років затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 22.12.2015 року

2016-2020

роки

 Забезпечення належного соціального захисту, покращення добробуту, створення умов безперешкодного доступу до об’єктів загального призначення та соціальної інфраструктури, поважного  та  толерантного   ставлення  до  осіб з обмеженими  фізичними   можливостями.

9

Районна  програма  підтримки Недригайлівського  районного  осередку Всеукраїнської  громадської  організації інвалідів « Союз Чорнобиль України » по соціальному захисту громадян,що постраждали внаслідок ядерних катастроф,аварій на період   2016-2020 років затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 22.12.2015 року

2016-2020

роки

 

Надання допомоги  громадянам, які потерпіли від  аварії на ЧАЄС   у вирішенні  актуальних   проблем їхнього життя; забезпечення доступу даної категорії населення  до всіх сфер суспільного життя; покращити умови проживання громадян ,  які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи

10

Районна програма підтримки Недригайлівської районної громадської організації «Спілка учасників АТО – «Патріоти Батьківщини» на період 2016-2020 років затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 22.12.2015 року

2016-2020 роки

Посилення соціального захисту та соціальної підтримки учасників анти терористичної операції та членів їх.

11

Комплексна районна цільова програма для пільгових категорій населення на 2016-2019 роки затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 07.07.2016 року

2016-2019 роки.

Забезпечення пільгової категорії населення району пільговим перевезенням, безоплатним санаторно-курортним оздоровленням, послугами зв’язку тощо

12

Районна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки

2017-2021 роки

Підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше), воїнів-інтернаціоналістів, учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах

13

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Недригайлівському районі на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 23.12.2016

2017-2020 роки

Поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту

14

Районна цільова комплексна програма «Молодь Недригайлівщини» на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 22.04.2016

2016-2020 роки

Підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики в районі, забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді

15

 Недригайлівська районна програма оздоровлення та відпочинку дітей

щорічна

Забезпечення дітей відпочинком та оздоровленням під час літніх канікул

16

Районна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 рр.

2018-2020 рр.

Сприяння вихованню дітей патріотизму

17

Районна цільова  програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки (проект)

2019-2022

роки

Створення районного матеріального резерву.

Створити мережу постів радіаційного та хімічного спостереження.

18

Районна комплексна програма «Правопорядок 2016-2020 роки»

2016-2020 роки

Запобігання виникнення умов, що сприяють вчиненню правопорушень.

19

Програма забезпечення населення Недригайлівського району якісною питаною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки, затверджена  рішенням Недригайлівської районної ради від 20.09.2015

2006-2020 роки

Підвищення рівня якості надання послуг.

Впровадження на підприємствах сучасних технологій, матеріалів, агрегатів, обладнання для якісного водопостачання та водовідведення

20

Районна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019-2020 роки»

2019-2020 роки

Забезпечення мобілізації фінансових ресурсів відповідних місцевих бюджетів, які шляхом запровадження механізму ефективного використання бюджетних коштів за рахунок їх прозорого, неупередженого та раціонального розподілу між індивідуальними  сільськими забудовниками дозволять підвищити рівень розвитку сільської інфраструктури, привабливості проживання, стандартів життя в сільській місцевості, поліпшать інженерне забезпечення та благоустрій житла в сільській місцевості, стимулюватимуть збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі, сприятимуть зростанню спроможності та розвитку об’єд­наних територіальних громад в районі.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ