Районна газета

ПРОФЕСІЯ ЮРИСТА ОЧИМА ДІТЕЙ

Древній Рим утворив перші згадки про професію юриста, яка сьогодні стала однією із найпопулярніших та найскладніших водночас. Правники виступають гарантом реалізації та дотримання будь-яких нормативно-правових актів, тим самим створюючи необхідні умови для розвитку законності та порядку в державі

Школярі однієї із Сумських шкіл під час відвідин бібліотеки мали змогу відчути себе справжніми суддями, адвокатами та прокурорами, оскільки для них фахівці юстиції провели цікавий та неформальний захід, присвячений Дню юриста.Юні слухачіпереглянулимультфільм, який показавсуперечку між головними героями. Вирішити її малеча намагалась самостійно, організувавши судове засідання. Так, бажання та зацікавленість учнівдопомогла їм приміряти ролі ключових учасників процесу.

"ЦИВІЛЬНИЙ" ШЛЮБ

 Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Визнання майна таким, що належить на праві спільної сумісної власності жінці та чоловікові, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою, відбувається шляхом встановлення факту проживання однією сім'єю, ведення спільного побуту, виконання взаємних прав та обов'язків.

ПОВЕРНЕННЯ НА «СКОРОЧЕНУ» ПОСАДУ

Підприємство проводить скорочення штату. Припустимо, що через деякий час виникне необхідність повернути до штатного розпису скорочені посади. Скільки часу за працівниками, звільненими за цих обставин, зберігається право на пріоритетне зайняття знову введених посад?

Працівники, з якими трудові договори розірвано у зв’язку із скороченням, вважаються звільненими за п. 1 ст. 40 КЗпП. Згідно зі ст. 421 КЗпП працівники, які були звільнені за цих обставин, мають переважне право протягом одного року на укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

РОЗʹЯСНЕННЯ ЩОДО СПАДКУВАННЯ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ)

Відповідно до Указу Президента України від 08.08.1995 № 720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

Список громадян, як додаток до державного акта, формується самим підприємством відповідно до статуту, розглядається і затверджується загальними зборами (зборами уповноважених) членів підприємства та підписується головою сільськогосподарського підприємства та головою місцевої ради.

ПОРЯДОК БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ГРОМАДЯНАМИ

Законодавством передбачена можливістьдля громадян України набути права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності. (п. б ч. 1ст. 81 Земельного Кодексу України, далі – ЗКУ).

Згідно із ч.1 ст. 121 ЗКУ громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких розмірах: