Районна газета

Звіт про інвентаризацію містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані

РОЗМІЩЕНО 07.04.2014

Звіт про інвентаризацію містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані (далі - Звіт) формується на виконання пункту 7 доручення Прем’єр-міністра України від 04.11.2013 № 41337/1/1-13 до доручення Президента України від 18.10.2013 № 1-1/2727 за результатами інвентаризації містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані.

 Звіт складається з наступних розділів (підрозділів):

 1. Геодезичні дані:

 1.1. Каталоги координат.

1.2. Картки-кроки пунктів полігонометрії.

 1.3. Схеми геодезичних мереж міста.

2. Топографічні плани:

 2.1. Топографічні плани масштабу 1:500.

 2.2. Топографічні плани масштабу 1:2000.

 2.3. Топографічні плани масштабу 1:5000.

3. Топографічні карти:

 3.1. Топографічні карти масштабу 1:10 000.

 3.2. Топографічні карти масштабу 1:25 000.

3.3. Топографічні карти масштабу 1:50 000.

 3.4. Топографічні карти масштабу 1:100 000.

 4. Містобудівна документація.

 5. Матеріали лісовпорядкування.

 6. Графічні матеріали режимоутворюючих об’єктів.

 6.1. Графічні матеріали з нанесеними межами об'єктів природно-заповідного фонду.

 6.2. Графічні матеріали з відображенням систем енергопостачання.

 6.3. Графічні матеріали схем газо-, нафто-, аміакопроводів та інших продуктопроводів.

 6.4. Графічні матеріали схем автомобільних доріг та їх інфраструктури

 6.5. Графічні матеріали схем залізниць та їх інфраструктури

 6.6. Графічні матеріали з відображенням об'єктів водного фонду

 6.7. Графічні матеріали з відображенням об'єктів культурної спадщини

 В свою чергу, кожен розділ (підрозділ) Звіту представлений у вигляді таблиці, у якій зазначається інформація по видам матеріалів

 

Вимоги до Звіту

 

Звіт надавати в Головне управління Держземагентства у Сумській області в паперовому та електронному видах. Звіт окремо по кожному розділу (підрозділу) Звіту, надавати відразу після завершення інвентаризації. Відповідно до наступних вимог (зразки додаються):

 

Вимоги до паперового звіту:

 

1. Паперовий Звіт складається відповідно до рекомендацій та форм

 2. Паперовий Звіт повинен містити супровідний лист.

 3. Звіт роздруковується на листах формату А4. Роздруковуються тільки ті розділи (підрозділи) Звіту (таблиці), що містять заповнену інформацію.

 

Вимоги до електронного звіту:

 Звіт надсилається на електронну адресу у вигляді електронного листа. Тема листа: “Звіт станом на «ДАТУ» в «Установі»”. Текст листа повинен містити контактну інформацію виконавця. До електронного листа прикріплюється

 1. Звіт у форматі MS Excel (розширення файлу.xls) Шаблон Зразок

 2. Звіт у сканованому (растровому) форматі (формат файлу JPEG), що відповідає документу MS Excel

3. Супровідний лист у сканованому (растровому) форматі (формат файлу JPEG) підписаний керівником установи, що подає Звіт.