Районна газета

ПРАВИЛА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Указом Президента України від 02.09.2013 №472/2013 “Про внесення змін до деяких указів Президента України  щодо волонтерської діяльності” Міністерство соціальної політики України визначено як центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності.

Для отримання статусу волонтерської організації юридична особа звертається до Міністерства соціальної політики України з письмовою заявою від імені цієї юридичної особи.

У заяві зазначаються:

-         назва юридичної особи, яка бажає отримати статус волонтерської організації;

-         її місцезнаходження;

-         поштова адреса;

-         номери засобів зв’язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, електронної пошти.

До заяви також додаються: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та копія статуту (положення) юридичної особи (завірена в установленому порядку).

Статут (положення) юридичної особи має містити відомості про напрями діяльності ( підпункт 2 пункту 1 статті 11 Закону України “Про громадські об’єднання”), що здійснюються шляхом надання волонтерської допомоги – роботи та послуги, що безоплатно виконуються з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, інших вразливих верств населення ( пункт 3 статті 1 Закону України “Про волонтерську діяльність”). Тобто має бути зазначено, що громадська організація повинна поширювати свою діяльність не тільки на членів організації, а й на членів громади.

Рішення про надання юридичній особі статусу волонтерської організації, або про вмотивовану відмову в наданні цього статусу, приймається не пізніше п’яти робочих днів з моменту подачі відповідної заяви і надсилається юридичній особі у письмовій формі.

Юридичній особі, якій в установленому цим Законом порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів “волонтерська організація” у своєму найменуванні та діяльності.